24/7 bereikbaar
+31 (0) 497 518000

eersel@anicura.nl

Anaesthesie

Anaesthesie

Een heel belangrijk onderdeel van elke operatie is een veilige en betrouwbare anaesthesie. Om dit te bereiken is er een continue controle van allerlei waarden welke aan de patiënt gemeten worden. Dit zijn standaard de hartslag, ademfrequentie, ECG, het percentage zuurstof in het bloed (pulsoximetrie), het percentage koolzuurgas (CO2) in de uitademingslucht, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur. Ook het percentage van het gasvormig narcosemiddel (Isofluraan) wordt continu in zowel de inademings- als in de uitademingslucht gemeten.

Sinds korte tijd hebben we de beschikking over  een tweetal Datex Ohmeda toestellen  om zo veilig mogelijk een volledig gecontroleerde anaesthesie te kunnen verzorgen voor al onze patienten. Van jong tot oud,  voor klein en groot. Met een nauwkeurige beademingsunit en een volledig gecomputeriseerde controle afdeling  kunnen we de  anesthesierisico’s tot een absoluut minimum beperken. Samen met de verwarmde tafel,  het waakinfuus en de gepolsterde ligging wordt de ingreep zo min mogelijk belastend voor de patient.
Voor elke ingreep wordt een preanesthetisch onderzoek gedaan al dan niet uitgebreid met een bloedonderzoek.

anaesthesie-toestelDatex Ohmeda anaesthesie toestel