24/7 bereikbaar
+31 (0) 497 518000

eersel@anicura.nl

Operaties

Een onderverdeling in de operaties welke wij uitvoeren bestaat uit twee hoofdgroepen: orthopedische operaties en weke delen operaties. Binnen deze groepen kunnen ook bepaalde kijkoperaties worden uitgevoerd. De orthopedische en endoscopische operaties worden, afhankelijk van de planning, uitgevoerd door Maarten Kappen, Bouvien Brocks en Jacintha Burghard.

Orthopedie

Het grootste gedeelte van de orthopedische operaties bestaat uit gewrichtsoperaties (mn. schouder, elleboog, heup, knie en hak). Zie ook endoscopie. Veelal betreft het hier opgroeiproblemen zoals ocd , maar ook traumatisch verkregen aandoeningen zoals een voorste kruisband verscheuring in de knie (TTA). Daarnaast behandelen wij fracturen van de beenderen met behulp van inwendige osteosynthese (bv. platen) of externe fixatie.

Een kleinere groep wordt gevormd door de pees, band of spieroperaties.

Weke delen

Dit betreft enerzijds veelvuldig de castraties van reu en teef en het verwijderen van allerlei uitwendige bulten en bultjes, tot anderzijds uitgebreide buikoperaties in geval van bijvoorbeeld maagtorsies. Zie ook endoscopie.

Het adequaat en verantwoord, en met ervaring uitvoeren van keizersnedes met een veilig narcoseregiem zowel voor moeder als vruchten vinden wij belangrijk.

Anaesthesie

De anaesthesie is het fundament bij iedere operatie. Deze dient veilig, controleerbaar, en gecontroleerd te zijn. Iedere patiënt gaat aan het infuus, wordt geintubeerd, en via inhalatieanaesthesie met een prima pijnbestrijding onder narcose gebracht en gehouden. Een gecontroleerde recovery is natuurlijk eveneens belangrijk! Kleinere uitwendige ingrepen kunnen soms ook met een lokale verdoving behandeld worden.